W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
 

Informacja

Informacje zamieszczone na niniejszych stronach dotyczą akcji, które są przedmiotem Oferty Publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji J.W. Construction Holding S.A. został w dniu 9 maja 2007 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

więcej

Skrót aktualności

  • 2014-08-28

J.W. Construction Holding S.A. zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji oraz ogłosiła wyniki za I półrocze 2014

J.W. Construction Holding S.A. zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji serii C realizowaną w trybie prawa poboru. W ramach emisji oferowanych było 40.554.960 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł.
  • 2014-07-17

J.W. Construction Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Spółka J.W. Construction Holding S.A., czołowy polski deweloper, opublikowała prospekt emisyjny związany z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii C.
  • 2014-05-30

Jednostkowa cena akcji nowej emisji ustalona na 3,15 PLN

Informacja prasowa
  • 2014-04-09

NWZ J.W. Construction Holding S.A. zatwierdziło emisję akcji

NWZ J.W. Construction Holding S.A. zatwierdziło emisję akcji
  • 2014-04-09

MdM - nowe limity, szersze perspektywy

Kolejny kwartał przyniósł ze sobą podwyżkę limitów w programie Mieszkanie dla Młodych.
 
 
 
 
Sprzedaż mieszkań: 022 777 90 00, sprzedaz@jwconstruction.com.pl • Siedziba firmy: J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, Centrala firmy: 022 771 77 77 • Doradca kredytowy: 022 654 83 00
powered by Edito CMS